ORGANISATIE

Naam                   Stichting Wel.kom                                                                                                                       

Website              www.welkom.nu                                                                                                                        

FaceBook            https://www.facebook.com/stichtingwel.kom/?fref=ts

Plaats                   Donderbergweg 47 (Donderie)                                                                                                                             

Aantal leden      36 medewerkers (Roermond breed)                                                                                                  

Branche               Maatschappelijke Ondersteuning                                                                                                        

Doelgroep          Wijkbewoners                                                                                                                                                             

 

VISIE & WERKZAAMHEDEN

Met een uiteenlopend aanbod van welzijnsdiensten wil Wel.kom ervoor zorgen dat iedereen prettig samenleeft

in onze gemeenten, buurten en straten. Onze betrokken medewerkers ondersteunen mensen om ze

volwaardig te laten meedraaien in onze samenleving.

Samen met vrijwilligers en maatschappelijke partners organiseren we diverse projecten en activiteiten

om de leefbaarheid en participatie in wijk, dorp en/of stad te bevorderen. Kortom: met de diensten en

activiteiten van Wel.kom is persoonlijke ondersteuning altijd binnen handbereik.

 

Sami.jpgCONTACT

Naam(functie):                Sami Sezin (opbouwwerk)         

Telefoon:                           06 52 56 28 96   

Email:                                  s.sezin@welkom.nu     

Bereikbaarheid:               (bijna) altijd      

Zowi.jpg

 

Naam(functie):                Zowi Naus (opbouwwerk)         

Telefoon:                           06 52 56 28 32   

Email:                                  z.naus@welkom.nu

Bereikbaarheid:               (bijna) altijd     

 

ACTIVITEITEN & INFORMATIE

Wel.kom levert uiteenlopende welzijnsdiensten, daarom beperken we de informatie hier tot het opbouwwerk.

 

Wat doet een opbouwwerker?

Een opbouwwerker ondersteunt bewoners of bewoners groepen in een bepaalde buurt,

wijk of stad op het gebied van samenlevingsopbouw. Dit betekent dat hij of zij bewoners

helpt bij het verfraaien of leefbaar maken van een buurt, wijk of stad.

 

Dit doen de opbouwwerkers van Wel.kom op verschillende manieren:

- Adviseren en ondersteunen

- Saamhorigheid vergroten

- Bewoners activeren

- Kansen en talenten uit de wijk benutten