ORGANISATIE

Naam                   Thomas Kerk

Website – Facebook (www.parochieroermond-oost.nl)                                                           

Plaats                   Roermond                        

Aantal leden/organisatoren      

Branche               R-K                       

Doelgroep          Gelovige                            

 

VISIE & WERKZAAMHEDEN

Noodkerk

De eerste huizen van de nieuwbouwwijk De Donderberg werden gebouwd in 1965.

In 1967 werd kapelaan De Wit tot zielzorger benoemd. Hij kreeg geen parochie en moest samenwerken met de omringende parochies,

omdat de toekomst onzeker was. De Wit richtte een noodkerk in de kantine van bouwbedrijf Fick.

In december 1967 werd met behulp van vrijwilligers een noodkerk gebouwd. Het rapport van het KASKI gaf aan,

dat de Donderberg een stedenbouwkundige eenheid zou worden, waar zielzorg gewenst was. Maar de buurt veranderde.

In 1969 bleek, dat de oorspronkelijke planning voor een kerk van circa 950 tot maximaal 1350 zitplaatsen was bijgesteld naar een kerk,

die groot genoeg moest zijn voor 270 gezinnen. Ook deze verwachting bleek te rooskleurig.

De bedoeling was, dat in de toekomst een team van pastores de oude en nieuwe wijken van Roermond zou gaan bedienen.

In De Donderberg was een kerk nodig, die als hulpkerk zou fungeren. Onderwijl voldeed de noodkerk uitstekend.

Ook andere bijeenkomsten dan de sacrale werden in de kerk gehouden.

 

Pastoor Wilson Varela.jpgCONTACT

Naam(functie):                Pastoor Wilson Varela

kapelaan Alejandro Vergara ..jpgTelefoon:                           06.11332962

               

Naam(functie):                Kapelaan Alejandro Vergara

 

Bereikbaarheid:   

Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30  een uur een stille Aanbidding

H.Tomaskerk Donderbergweg 45 Zondag 11.30 uur zondag 10.00 uur

Ma.+ do. 18.30 uur di.wo.vr. 09.00 uur

iedere 1e zondag v. d. maand10.00 uur LIFE-TEEN

 

ACTIVITEITEN & INFORMATIE

Veranderingen

In 1979 werd een toren ontworpen door O. Zolnner van architectenbureau J. Zolnner B.V.

Behoudens een paar kleine aanpassingen om het meer tot een eenheid te maken werd het ontwerp goedgekeurd.

Mgr. Castermans noemde in dit verband een klokkentoren ‘… geen luxe. Het is een herkenningsteken.’

Het ontwerp voorzag in een mogelijkheid de toren in twee fasen te bouwen en op een later moment twee klokken toe te voegen.

De toren werd echter in één keer voltooid. In de toren werd als kleinste de klok van het in dat jaar opgeheven Ursulinenklooster opgehangen.

In 1982 werd de parochie van De Goede Herder in Hoogvonderen opgericht, tot verdriet van pastoor H. Passing van de Tomasparochie.

Naar zijn mening was het beter geweest een nieuwe, grotere kerk te bouwen op de grens van de twee wijken en het

voorstel van wethouder Van Rey aan te nemen om de nieuwbouw door de gemeente te laten betalen. Mgr. Gijsen was hier echter op tegen.

Hij vreesde, dat de kerk te groot zou worden. De Goede Herderkerk werd in 1994 gesloten en het altaar en een aantal devotionele stukken

werden naar de Tomaskerk overgebracht. Tegelijkertijd werden de stoelen uit de Tomaskerk geruild tegen de banken uit de Goede Herderkerk.

Rond 1998 werd in de hal een Mariakapelletje ingericht, met in de vitrine een 15de – eeuws Mariabeeld.